:: 3 a gdyby tak…

Rzucić wszytko i wyjechać w Bieszczady. Uherce, Ustrzyki dolne i górne te nazwy brzmią znajomo…. Nie wszystko musi być jak res zta, jak całość otoczenia.